NHG en het taxatierapport, de taxatie door een taxateur in Alkmaar


Wat is NHG?

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is de naam van de garantie die u kunt krijgen als u een lening afsluit voor het kopen of verbouwen van een woning.

Als u een hypotheek afsluit maakt u samen met de geldverstrekker afspraken over de betaling van uw hypotheeklasten. Er kunnen zich echter situaties in uw leven voordoen waardoor het aflossen van de hypotheek tijdelijk geheel of gedeeltelijk niet meer mogelijk is. U kunt dan in aanmerking komen voor de Woonlastenfaciliteit waarmee u in staat wordt gesteld een moeilijke periode te overbruggen zodat u in uw woning kunt blijven wonen.

Indien uw betalingsproblemen niet van tijdelijke aard zijn, kan het zijn dat u in zo'n geval uw woning moet verkopen en dat de opbrengst van uw woning lager is dan het bedrag dat u nog moet terugbetalen. Er ontstaat dan een restantschuld. Het Waarborgfonds betaalt deze restantschuld aan de geldverstrekker. Wanneer u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop, bijvoorbeeld als uw inkomen daalt door werkloosheid of arbeidsongeschiktheid of als een van beide inkomens wegvalt door bijvoorbeeld scheiding, kan het Waarborgfonds u dit bedrag kwijtschelden en hoeft u dit bedrag dus niet meer terug te betalen. Voorwaarde hiervoor is dat u heeft meegeholpen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat als u betalingsachterstanden heeft, u contact opneemt met de bank om te bekijken hoe u deze achterstand kunt inlopen.

Met de NHG betaalt u een lagere hypotheekrente. De rentekorting kan oplopen tot 0,8%. Dat betekent elk jaar opnieuw honderden euro's voordeel.


NHG en de taxatie

Vanaf 1 januari 2010 accepteert de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) alleen nog maar taxatierapporten, die zijn gevalideerd door een instituut die door de NHG is erkend. Een andere aanscherping van de NHG regels is dat het taxatierapport op de datum van de hypotheekofferte niet ouder mag zijn dan 6 maanden.

Een instituut kan worden erkend indien aan de volgende criteria wordt voldaan:


Verder dient het erkende instituut de volgende punten te waarborgen:


NHG taxatie / taxatierapport in Alkmaar nodig?

Een NHG taxatie aanvragen voor een woning in Alkmaar kan heel eenvoudig via ons taxatie contactformulier, kies in het linkermenu voor 'Contact'. De lokale taxateur uit Alkmaar neemt nog dezelfde (of eerstvolgende) dag contact met u op om uw taxatie verder te bespreken.

Het tarief voor een NHG taxatie / taxatierapport in Alkmaar (en andere plaatsen) is € 750,- inclusief btw en andere vaste kosten.